ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In de Algemene Voorwaarden van YoungTrader.nl hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

 

YoungTrader: 

De schrijfster van de content op de website en instagram-page

 

Instagram page: https://www.instagram.com/youngtrader.nl/

 

Website: www.youngtrader.nl

 

De lezer: diegene die de gepresenteerde informatie op de YoungTrader Instagram page of de YoungTrader website leest.

 

Artikel 2. Doelstelling YoungTrader

2.1 YoungTrader is een platform met als doelstelling haar lezers te inspireren. Er wordt content gedeeld dat vooral interessant is voor lezers die geïnteresseerd zijn in beleggen. Deze content wordt gedeeld om zowel niet-beleggers als beleggers te inspireren om hun kennis van beleggen en de aandelenmarkt te vergroten.  

2.2 YoungTrader bestaat uit een informatieve website en instagrampage. Er worden blogs geschreven om lezers zo meer informatie te verschaffen omtrent beleggen. YoungTrader is géén officiële financiële dienstverlener. De content zoals gedeeld op de website en Instagram page bevatten in geen enkel geval financieel bindende adviezen. Deze content is ter educatie of inspiratie en is niet om lezers aan te sporen of te dwingen tot het ondernemen van actie.  Lezers zijn geheel zelf verantwoordelijk voor hun acties die zijn gebaseerd op de informatie zoals gedeeld op de YoungTrader website en Instagram page.

 

2.3 YoungTrader is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor acties van beleggers, noch voor de resultaten van deze acties. Volgers van de YoungTrader Instagram-page en website bezoekers van de YoungTrader website dragen volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gedeelde content.

 

Artikel 3. Vermelding van derde partijen

3.1 YoungTrader verklaart enkel met de beste bedoelingen een derde partij te vermelden op de YoungTrader website of Instagram page

3.2 YoungTrader verklaart geen sponsors te ontvangen voor het vermelden van een derde partij op haar website of Instagram page. Vooralsnog is YoungTrader een online blog, waarbij winst maken niet tot één van de bedrijfsdoelstellingen behoort. 

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 YoungTrader is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade van lezers of beleggers, die het gevolg is van of samenhangt met:

  • een waardedaling of waardestijging van effecten, door lezer of belegger geleden verliezen en/of gederfde winst;onjuistheden in de verstrekte informatie over effecten, berekeningen, saldo opgave of andere door YoungTrader verstrekte informatie aan website bezoekers of Instagram volgers;

  • een daling of stijging van valutakoersen;

  • gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten;

  • elke handeling die je doet naar aanleiding van de informatie, zoals gedeeld op de website of Instagram pagina, is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de lezer.      YoungTrader kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten van deze handelingen;

  • alle gedeelde content op de website en Instagram pagina is bedoeld om lezers te helpen je volledige potentieel met een succesvolle belegger te benutten.     

  • YoungTrader biedt geen garanties voor de resultaten van acties naar aanleiding van deze informatie. Wat de lezer doet met de door YoungTrader aangeboden informatie is geheel aan de lezer zelf;

  • alle informatie die YoungTrader aanbiedt zijn ontwikkeld voor informatieve doeleinden. De content is geen belofte of garantie voor specifieke resultaten. YoungTrader biedt geen financiële, juridische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door YoungTrader gepresenteerde informatie is vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de belegger. Op geen enkele wijze ben ik, de eigenaresse van YoungTrader, aansprakelijk te houden voor beslissingen, acties en resultaten van lezers of beleggers, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden;

  • welke andere schade ook;

 

Artikel 5. Intellectueel eigendom / gebruik van gepubliceerde materialen
5.1 Op de teksten, blogposts en Instagram posts van YoungTrader bezit YoungTrader de volledige intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze als andere partij te delen met derden zonder vernoeming van de bron YoungTrader.nl.

5.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis via de instagram page of website van YoungTrader commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online of offline publicatie, mits YoungTrader hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht
6.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Indien u vragen of een opmerking heeft over bovenstaande voorwaarden, neem dan contact met mij op per e-mail, DM of telefoon.